publicerad: 2021  
underbarn under­barnet, plural under­barn, bestämd plural under­barnen
under|­barn·et
substantiv
un`derbarn
barn som är onormalt duktigt på visst om­råde som vanligen bara vissa vuxna behärskar; mest i fråga om konstnärlig el. intellektuell verksamhet
Mozart var historiens mest berömda musikaliska under­barn
ibland om något äldre person (ungdom el. ung man el. kvinna)
lagets nittonåriga under­barn
belagt sedan 1749; till 3under och barn