publicerad: 2021  
underborgen ingen böjning, utrum
under|­borg·en
substantiv
un`derborgen
ansvars­förbindelse att betala borgens­man om man tvingas att betala borgen
belagt sedan 1879