publicerad: 2021  
underinstans under­instansen under­instanser
under|­in·stans·en
substantiv
un`derinstans
dom­stol vars beslut kan över­klagas hos viss högre myndighet
tings­rätten är under­instans till hov­rätten
belagt sedan 1892; 1680: underinstantie