publicerad: 2021  
underordnande ingen böjning
under|­ordn·ande
adjektiv
un`derordnande
som in­leder bi­sats om vissa av språkets konjunktioner (s.k. subjunktioner)
det all­mänt under­ordnande "att"
belagt sedan 1920