SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`dersökning substantiv ~en ~ar under|­sök·ning·ennog­grant studium av ngt (el. ngn) samh.vetenskapl.JFRcohyponym1test undersökningsarbeteundersökningsmetodattitydundersökningpersonundersökningtittarundersökningen nog­grann undersökningen grundlig undersökningen upp­följande undersökningen teknisk undersökninggöra en undersökninggenom­föra en undersökningras­området gjordes till före­mål för en geologisk undersökningspec. med.läkarundersökningen rätts­medicinsk undersökningen rätts­psykiatrisk undersökninghan togs in på sjuk­hus för undersökningäv. om resultateten vetenskaplig undersökning som visar ...undersökning (av ngn/ngt/SATS)sedan 1688