publicerad: 2021  
underskott under­skottet, plural under­skott, bestämd plural under­skotten
under|­skott·et
substantiv
un`derskott
brist på till­gångar särsk. pengar
exportunderskott
ett rekord­stort under­skott; gå med under­skott; täcka ett under­skott; under­skott i kassan; under­skottet i de offentliga finanserna
belagt sedan 1753; bildat i mot­sats till överskott