SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`dervattenströskel substantiv ~n undervattenströsklar under·vatt·ens|­tröskl·artvärs­gående upp­grundning av havs­botten som bildar gräns mellan djupare havs­områden särsk. i sund geogr.sjö.undervattenströskeln i Gibraltar sund hindrar det kalla Atlantvattnet att strömma in i Medelhavetsedan 1903