SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`dervisningsskyldighet substantiv ~en under·vis·nings|­skyld·ig·het·en(viss) skyldighet att under­visa särsk. med tanke på an­talet lektioner pedag.en lektors­tjänst med om­fattande undervisningsskyldighetsedan 1833