SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`dervisningstimme substantiv ~n undervisningstimmar el. un`dervisningstimmaun`dervisningstimma ~n undervisningstimmar under·vis·nings|­timm·en, under·vis·nings|­timm·antids­period som ut­gör standardlängd för ett undervisningspass vanligen kortare än 60 minuter pedag.tid.JFRcohyponymlektion en undervisningstimme om­fattar oftast 40–45 minutersedan 1807