SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`dfägna verb ~de ~t und|­fägn·arförse (i väl till­tagen mängd) vanligen med mat och dryck ngt högt. el. skämts.kokk.SYN.synonymtraktera 1synonymförpläga de undfägnades med mat och vinundfägna ngn (med ngt)sedan 1457Namnlös och Valentinfornsv. untfäghna; ombildn., efter fägna, av lågty. untvangen ’ta emot; hälsa’; jfr undfå Subst.:vbid1-376508undfägnande; undfägnad