SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
univers`um substantiv, best. f. ~ el. ~et, plur. ~, best. plur. ~en uni·vers·um·ethelhet som ut­görs av alla himla­kroppar och all övrig materia samt den om­givande rymden astron.SYN.synonymmakrokosmos JFRcohyponymkosmoscohyponymvärldsalltetcohyponymvärld 1 teorier om universums upp­komstde o­räkneliga sol­systemen i universumäv. om abstrakt helhet som om­fattar visst begränsat om­rådeen författare som skapat sitt eget universumsedan 1783av lat. univer´sum ’det hela; världs­alltet’, till univer´sus ’hel; all­män’