SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`rörande adjektiv, ingen böjning upp|­rör·andesom upp­rör admin.psykol.JFRcohyponymchockerande ett upprörande makt­missbrukdet är upprörande att regeringen inte agerade tidigareupprörande (för ngn) (att+V)sedan 1841