publicerad: 2021  
uppror upp­roret, plural upp­ror, bestämd plural upp­roren
upp|­ror·et
substantiv
upp`ror
(organiserat och inte till­fälligt) an­grepp mot stats­makten av någon grupp i samma land vanligen av våldsamt slag, med syfte att störta regeringen el. ändra det politiska systemet
upprorsanda; upprorsförsök; upprorssignal; upprorsstämning
ett uppror (mot någon/något)
ett uppror (mot någon)
ett uppror (mot något)
ett väpnat upp­ror; göra upp­ror; regeringen försökte kväsa upp­roret; upp­roret slogs brutalt ned
äv. försvagat i icke-politiska samman­hang och mindre skala
fadersuppror
hela klassen var i upp­ror; i ton­åren gjorde hon upp­ror mot föräldrarna
äv. bildligt
havet var i upp­ror
belagt sedan 1524; av lågtyska upror med samma betydelse, till ror 'rörelse'; besläktat med 2röra!!