SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`rindoeuropeisk adjektiv ~t ur|­indo·europe·isksom har att göra med det tidigaste skedet i indo­europeisk kultur särsk. i språkligt hän­seende land.språkvet.sedan 1911