SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`tannonsera verb ~de ~t ut|­an·nons·er·aräv. lös förb., jfrannonsera erbjuda (ngt) genom annonsering m-med.samh.tjänsten har nyligen utannonseratsäv. all­männaregöra känd genom annonsering ett extra samman­träde utannonserades till klockan tolvutannonsera ngt/SATSsedan 1933Subst.:vbid1-381191utannonserande, vbid2-381191utannonsering