publicerad: 2021  
utbyte ut­bytet ut­byten
ut|­byt·et
substantiv
u`tbyte
1 ersättning av något med något annat konkret eller abstrakt
sprututbyte; handelsutbyte; informationsutbyte; tankeutbyte; meningsutbyte
utbyte (av något) (mot något)
ett ut­byte av idéer; ut­byte av tjänster; ett av­tal om mat­leveranser i ut­byte mot ned­rustning av kärn­vapen
belagt sedan 1766
2 något som inne­bär ett värde­fullt till­skott t.ex. i form av pengar el. kunskaper, upp­levelser och dylikt
hon hade stort ut­byte av sin semester; av­talet gav gott ekonomiskt ut­byte för båda parter
belagt sedan 1687; efter tyska Ausbeute med samma betydelse; jfr ur­sprung till byta