SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`tesluta verb uteslöt uteslutit utesluten uteslutna, pres. utesluter ute|­slut·er1av­lägsna ur samman­hanget särsk. ur viss grupp komm.SYN.synonymexkludera MOTSATSantonyminkludera några oppositionella med­lemmar uteslöts ur förbundethan uteslöt sista meningen i brevetutesluta ngn/ngt (från/ur ngt)sedan ca 1540efter lågty. utsluten med samma betydelse 2välja att räkna bort som möjlighet komm.polisen utesluter inte att ett brott kan ha ägt rumofta i perf. part. (i opers. konstruktion)det är inte uteslutet att NN kommer till konferensenutesluta ngt/SATSsedan 1842Subst.:uteslutande, uteslutning