publicerad: 2021  
utfästa sig utfäste utfäst, presens utfäster
verb
u`tfästa sig
något formellt (offentligt) lova att göra något
utfästa sig att+verb/sats
utfästa sig sats
utfästa sig att+verb
regeringen ut­fäste sig att halvera arbets­lösheten
belagt sedan 1512 (brev från landsfogden i finska Österbotten Kettil Påvalsson till Sten Sture med trohetsförsäkran (Grönblad)); fornsvenska utfästa sik
utfästa sigutfästande, utfästelse