publicerad: 2021  
utflöde ut­flödet ut­flöden
ut|­flöd·et
substantiv
u`tflöde
1 plats där ett vatten­drag mynnar i en större vattensamling
Donau har sitt ut­flöde i Svarta havet
belagt sedan 1854
2 bortrinning av vätska
utflöde (av något)
ofta bildligt, spec. i fråga om ekonomisk till­gång
dollarutflöde
ut­flöde av kapital
spec. äv. om något som betraktas som ett naturligt och ofrånkomligt resultat av något annat
vålds­användningen måste ses som ett ut­flöde av de åtalades ny­nazistiska åsikter
belagt sedan 1808