publicerad: 2021  
utfråga utfrågade utfrågat
verb
u`tfråga
ofta lös förbindelse, se fråga ut försöka få upp­lysningar från (någon) genom plan­mässigt och ut­förligt frågande
någon utfrågar någon (om någon/något/sats)
någon utfrågar någon (om någon)
någon utfrågar någon (om något)
någon utfrågar någon (om sats)
stats­rådet ut­frågades av konstitutions­utskottet; parti­ledaren ut­frågades av radions Eko­redaktion
belagt sedan 1441 (Kalmar stads tänkebok); fornsvenska utfragha
utfrågautfrågande, utfrågning