publicerad: 2021  
utfryst neutrum ut­fryst, bestämd form och plural ut­frysta
ut|­frys·ta
adjektiv
u`tfryst
som genom kylig behandling ställts utan­för gemenskapen
utfryst (av någon)
han blev ut­fryst av klass­kamraterna sedan han skvallrat
belagt sedan 1958