publicerad: 2021  
utfyllnad ut­fyllnaden
ut|­fyll·nad·en
substantiv
u`tfyllnad
över­flödigt (billigt) material som an­vänds att fylla ut något med särsk. för att jämna till landområde
utfyllnadsgods
man an­vände spräng­sten som ut­fyllnad i viken
äv. bildligt om material som an­vänds i brist på något mera värde­fullt
det finns bara två bra låtar på skivan, resten är ut­fyllnad
belagt sedan 1860