publicerad: 2021  
utlänning ut­länningen ut­länningar
ut|­länn·ing·en
substantiv
u`tlänning
(mans)person som kommer från ett annat land än där personen (för till­fället) vistas och saknar med­borgarskap i det aktuella landet
utlänningslag
i plur. ofta om sådana personer oavsett kön
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska utländinge(r); till ut och 1land!!