publicerad: 2021  
utpressning ut­pressningen ut­pressningar
ut|­press·ning·en
substantiv
u`tpressning
fram­tvingande, med hjälp av hot, av önsk­värt handlande av person mot personens vilja
utpressningsbrev; utpressningsförsök; utpressningssyfte
ut­öva ut­pressning; idka grov ut­pressning; ge efter för ut­pressning
utpressning (av/mot någon)
utpressning (av någon)
utpressning (mot någon)
äv. försvagat
utpressningspolitik; utpressningssituation
känslo­mässig ut­pressning
belagt sedan 1855