publicerad: 2021  
utsläpp ut­släppet, plural ut­släpp, bestämd plural ut­släppen
ut|­släpp·et
substantiv
u`tsläpp
det att av­siktligt eller oavsiktligt släppa ut person, före­mål, ämne m.m.
utsläpp (av något) (från något)
ut­släpp av hästar i hagen; radio­aktiva ut­släpp; klimat­på­verkande ut­släpp
äv. om det som släpps ut
utsläppsgräns; koldioxidutsläpp
farliga ut­släpp från bilar och last­bilar; minska ut­släppen av växthus­gaser
spec. vid student­firande
studentutsläpp
ut­släppet sker klassvis för att und­vika trängsel
belagt sedan 1947