SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`tsläta verb ~de ~t ut|­slät·arvanligen lös förb., sesläta göra helt slät Nollett utslätat över­kastäv. bildligtgöra karaktärs­lös eller o­intressant ett utslätat och anonymt an­sikteen utslätad politisk profilutsläta ngtsedan 1823Subst.:vbid1-383968utslätande, vbid2-383968utslätning