SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`tvecklingsarbete substantiv ~t ut·veck·lings|­arbet·etarbete med att ut­veckla ny produkt, nytt tänkande o.d. arb.pedagogiskt utvecklingsarbetedet mång­åriga utvecklingsarbetet bak­om den nya flygplansmodellensedan 1800