SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`lgärning substantiv ~en ~ar väl|­gärn·ing·engod gärning komm.välgärningar i form av all­mosoribl. ngt försvagatin­rättandet av den nya pendeltågsbanan var en välgärning för förorts­bornasedan ca 1420Bonaventuras Betraktelserfornsv. väl­gärning