publicerad: 2021  
vänskaplig vänskapligt vänskapliga
vän·skap·lig
adjektiv
[vän`-] el. [vä`n-]
som visar att man vill vara vän med viss person etc.
vänskaplig (mot någon)
ett vänskapligt besök; sam­talen försig­gick i en vänskaplig anda
äv. vänlig
en vänskaplig klapp på axeln; hon svarade i vänskaplig ton
äv. om person (el. djur) som lätt blir vän med andra
han är så vänskaplig av sig
stå/komma på vänskaplig fot med någon se fot
belagt sedan 1820