SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
värde´ra verb ~de ~t värd·er·ar1bedöma värdet av ngt ekon.komm.sesevärde 1 JFRcohyponymtaxeracohyponymevaluera en förlust som inte kan värderas i pengarvärdera informations­källor kritiskthan ville värderas efter förtjänst, inte efter bördspec.fast­ställa det ekonomiska värdet av få villan värderadäv. all­männarebedöma värdera ett litterärt verkvärdera ngt (till BELOPP), värdera SATSsedan 1531av lågty. werderen med samma betydelse; till 1värd 2betrakta som värde­full komm.JFRcohyponymuppskatta 2cohyponymakta 2 vår värderade med­arbetarehan värderar en stunds vila efter mid­dagenvärdera ngn/ngtsedan 1635Subst.:vbid1-396129värderande, värdering