publicerad: 2021  
kontingent kontingenten kontingenter
kon·ting·ent·en
substantiv
[-tiŋgen´t] el. [-tinjen´t]
1 trupp­avdelning
en kontingent (några)
en kontingent (av/med några)
en kontingent (av några)
en kontingent (med några)
den svenska kontingenten i Kosovo
äv. om an­del av viss ålders­grupp eller dylikt betraktad som (blivande) trupp
värnpliktskontingent; årskontingent
äv. om annan grupp
amerikanerna ut­gjorde den största kontingenten vid konferensen
belagt sedan 1705; av franska contingent med samma betydelse; till lat. conting´ere 'vid­röra; beträffa; falla på någons lott'; besläktat med tangent; jfr äv. kontakt
2 något ålderdomligt fast­ställd del av ekonomiskt bi­drag
spec. något ålderdomligt (med­lems)av­gift
betala kontingenten till fack­föreningen
belagt sedan 1683
3 (största) kvantitet (av viss vara) som får importeras eller exporteras
den stora kontingenten fördelades mellan u-länderna
belagt sedan 1930-talet