publicerad: 2021  
västgötsk väst­götskt väst­götska
väst|­göt·ska
adjektiv
[vä∫`ö-] el. [väs`tjö-]
som har att göra med Väster­götland
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska västgötsker