publicerad: 2021  
våldföra våldförde våldfört, presens våldför
verb
vål`dföra
vanligen refl. och med prep. ut­öva våld mot någon/något, och där­igenom över­träda el. kränka något
någon våldför något
någon våldför sig på någon/något
någon våldför sig på någon
någon våldför sig på något
våld­föra lagarna; våld­föra sig på fattigt folks mänskliga rättigheter
spec. begå våld­täkt mot
soldaterna våld­förde sig på de kvinnliga flyktingarna
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska valdföra
våldföravåldförande