publicerad: 2021  
våldförande våld­förandet
våld|­för·and·et
substantiv
vål`dförande
ut­övande av våld
våldförande (av någon/något)
våldförande (av någon)
våldförande (av något)
spec. (förr) om en lindrigare form av våld­täkt nu­mera ej officiell juridisk term
belagt sedan ca 1765