publicerad: 2021  
vårdbidrag vård­bidraget, plural vård­bidrag, bestämd plural vård­bidragen
vård|­bi·drag·et
substantiv
`rdbidrag
ekonomisk ersättning till förälder för hem­vård av barn som är svårt sjukt eller funktions­hindrat
belagt sedan 1953