SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
va [kort a] interjektion vad sade du (ni)? vard.; nästan en­bart i tal­språk (an­ses inte fullt hövligt)komm.äv. som ut­tryck för förvåning m.m.Jag stötte på min granne på en gata i Sydney i förra veckan. – Va?!ofta äv. som en sorts utfyllnads­ord el. som en sorts kontroll av att lyssnaren upp­fattar vad talaren säger el. håller med e.d.starkt vard., endast i tal­språkdu vet Kalle va, han fyllde ju år i förr­går va, ...sedan åtm. mitten av 1600-taletreducerad form av 1vad Det lilla ordet va används ofta i talspråk i uttryck som När jag kom hem va, fick jag se att det var översvämning i badrummet. Skenbart är detta va helt överflödigt, men i själva verket har det en ganska tydlig funktion, nämligen att kontrollera att lyssnaren är med på noterna. Lustigt nog finns ett japanskt ord wa med nästan samma funktion.