SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
va`lurna substantiv ~n valurnor val|­urn·anurna där röst­sedlar läggs ned särsk. vid all­männa val pol.samh.nära sex miljoner svenskar gick till valurnorna den tredje sön­dagen i septembersedan 1882