SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
valu`tareglering substantiv ~en ~ar val·uta|­regl·er·ing·enåt­gärder som ett land vid­tar för att kontrollera eller på­verka sina betalningar till och från ut­landet särsk. för att und­vika kapital­flykt histor. i Sverigeekon.sedan 1893