SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
va`rdagsrasism substantiv ~en var·dags|­ras·ism·en(o­medveten) ned­värdering och ned­sättande behandling av minoritets­grupper i vardags­livet t.ex. förklenande om­dömen och an­dra ut­tryck för för­domar sociol.sedan 1990