SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
varians [-an´sel.-aŋ´s] substantiv ~en ~er vari·ans·enett statistiskt spridnings­mått som ut­görs av kvadraten på standard­avvikelsen statist.äv. all­männarevariation det före­kom varianser i före­tagens kapacitets­utnyttjandevarians (av/i ngt)sedan 1940jfr eng. variance med samma betydelse; till variera