SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
varifrån [va´r-el.-frå´n] adverb var|­i·från1från vilken plats som in­ledning till direkt el. indirekt fråga Nollvarifrån kommer du?jag vet varifrån han kommersedan 17442från vilken el. vilket el. vilka formelltNollJFRcohyponym1var den stad varifrån hon kommersedan 1751Adverbet varifrån särskrivs ofta med flera andra ord mellan var och ifrån: varifrån kommer NN resp. var kommer NN ifrån. Den andra uttryckstypen (var ... ifrån) kan ses som ett uttryck för den ledigare svenskans tendens att favorisera s.k. högertyngd i meningar och undvika vänstertyngd. Principen medför bl.a. att långa adverb och adverbial gärna sparas till sist i meningen.