publicerad: 2021  
vatten vattnet, plural vatten, bestämd plural vattnen
vatt·net
substantiv
vatt´en
1 knappast plur. en färg-, lukt- och (mer eller mindre) smak­lös vätska som före­kommer i naturen som neder­börd och i samlingar som bildar hav, sjöar eller vatten­drag och som är nöd­vändig för alla levande organismer; bestående av en förening av väte och syre
destillerat vatten; klart vatten; grumligt vatten; för­orenat vatten; dricka ett glas vatten; tabletten löses i vatten; späd med vatten till lagom konsistens; salta ur sillen i rikligt med vatten; sätt blommorna i vatten!; åkrarna stod under vatten; fruset vatten blir is eller snö, kokande vatten blir ånga; hämta vatten från källan
äv. om kropps­vätska som huvud­sakligen består av detta ämne
vatten i knäna; vatten i lung­säcken
äv. om andra mer el. mindre genom­skinliga vätskor
aggressivt vatten vatten som verkar frätandepå metaller, betong m.m., på grund av sin halt av t.ex. kol­dioxid
av renaste vatten av yppersta slaghan förtjänar att bli ihåg­kommen som en ärlig och lojal ledare av renaste vatten
blod är tjockare än vatten se blod
falsk som vatten se falsk
fiska i grumligt vatten försöka skaffa sig för­delar genom att ut­nyttja en förvirrad situation eller dyliktofta på ett otillbörligt sätt
få vatten på sin kvarn få stöd för sin redan negativa upp­fattningval­fusket och slarvet vid rösträkningen gjorde att den som var konspiratoriskt lagd fick vatten på sin kvarn
gå genom eld och vatten för någon/något se eld
gå över ån efter vatten se å
hålla näsan över vattnet se näsa
hårt vatten vatten som har hög kalk­haltvilket gör att tvätt­medel och dylikt löddrar dåligt
kasta vatten urinerahan måste gå upp tre gånger per natt för att kasta vatten
(kunna något) som ett rinnande vatten (kunna något) perfekt, flytandetill slut kunde hon de svåra glosorna som ett rinnande vatten
(leva) på vatten och bröd skämtsamt el. vid beskrivning av äldre förhållanden(leva) på mycket mager kostlivet som konstnär var inte lätt och ibland fick han leva på vatten och bröd
mjukt vatten vatten med låg kalk­haltlämpligt för tvätt: i mjukt vatten behöver man inte an­vända så mycket tvätt­medel, vilket är bra för miljön
(rinna av någon) som vatten/vattnet på en gås vara utan verkan (på någon)kritiken rann av henne som vatten på en gås
som fisken i vattnet se fisk
ta in vatten läckaom båt: befäl­havaren med­delade att far­tyget hade börjat ta in vatten
ta sig vatten över huvudet åta sig mer än man klarar avdet är lätt att ta sig vatten över huvudet när man förälskar sig i svårskötta växter som inte är an­passade för vårt klimat
trampa vatten hålla sig flytande (på en och samma plats) i vatten genom att ut­föra tramp­rörelserde fick träna på att simma rygg­sim, flyta och trampa vatten ○ äv. bildligtfilmen var för lång och trampade vatten vid flera till­fällen
tungt vatten vatten som inne­håller tungt väte (dvs. väte vars atom­kärnor inne­håller en neutron)vilket gör det an­vändbart i kärn­reaktorer och dylikt
ömsom vin, ömsom vatten se vin
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska vatn; nord. ord, nära besläktat med tyska Wasser, engelska water samt med grek. hyd´or med samma betydelse
2 större om­råde i naturen som är upp­fyllt av vatten t.ex. sjö el. (del av) hav
i de bohus­länska vattnen; segla ut på de stora vattnen; i mitten av sjön är det öppet vatten; ljusa träd och stilla vatten; hundra­tals vatten i Västsverige har drabbats av försurning
sär­skilt om mätbart om­råde, t.ex. i förhållande till naturliga el. konventionella gränser
ute på internationellt vatten; inte mer än en halv meter vatten under kölen
i de lugnaste vatten (går/simmar de största/fulaste fiskarna) när man minst anar det kan det hända något anmärknings­värtoch ofta obehagligt: den folk­käre artisten har åkt dit för skatte­fusk – i de lugnaste vatten ...
vara ute på djupt vatten vara i en besvärlig situationofta i debatt eller dylikt: han hade inte för­berett sig ordentligt och var ute på djupt vatten flera gånger under intervjun
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
Priset på vatten i Finistère. Titel på bok av Bodil Malmsten (2001)