SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vatt`entunna substantiv ~n vattentunnor vatt·en|­tunn·antunna för upp­samling av regn­vatten vanligen stående vid hus­knut hush.sedan 1460 SOU; formen vatten­tunna 1733Stockholms Stads Tänkeböckerfornsv. vatutunna ’vatten­tunna, spec. för an­vändning vid eld­släckning’