SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vegetationsknopp [-∫o`ns-] substantiv ~en ~ar veget·at·ions|­knopp·endel hos en växt som bildar an­lag till nya organ och som till­växten sker från bot.sedan 1863