publicerad: 2021  
vekling veklingen veklingar
vek·ling·en
substantiv
ve`kling
ned­sättande veklig person
JFR ynkrygg
en vekling som inte tål att duscha kallt; man har inget bruk för veklingar i armén
belagt sedan 1541 i bet. 'perverterad vällusting'; 1734 i sin nuv. bet.