SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
verba´l adjektiv ~t verb·al1som har att göra med språket admin.komm.språkvet.JFRcohyponymspråklig han hade svårt att finna ett verbalt ut­tryck för sina känslortio­åringens verbala förmåga var anmärknings­värdäv. (om person)som har lätt för att ut­trycka sig han är mycket verbalibl. i (polemiska) ut­tryck för att fram­häva att ngt (som beskrivs väl­taligt) saknar reell täckning i verklighetenskillnaden mellan det faktiska handlandet och den verbala retorikenverbala reformersereform sedan 16342som har att göra med verb språkvet.verbalavledningverbala formersedan 18013orda­grann mindre brukl.komm.en verbal över­sättningsedan 1795