publicerad: 2021  
verktyg verk­tyget, plural verk­tyg, bestämd plural verk­tygen
verk|­tyg·et
substantiv
ver`ktyg
(manuell) an­ordning för sammanfogning, bearbetning eller sönderdelning av material eller före­mål
verktygslåda; eggverktyg; handverktyg; huggverktyg; precisionsverktyg
ett verktyg (för någon/något/att+verb)
ett verktyg (för någon)
ett verktyg (för något)
ett verktyg (för att+verb)
hammare, såg, hyvel, borr och tång är exempel på verk­tyg för arbete i trä
äv. bildligt, spec. om (effektivt) abstrakt hjälp­medel
tankeverktyg
verk­tyg för automatisk språkanalys
spec. äv. om person som ut­nyttjas för att ut­föra någon annans (ofta illa­sinnade) planer
diktatorns lydiga verk­tyg
belagt sedan 1495 (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474); fornsvenska värktygh; efter tyska Werkzeug med samma betydelse; jfr ur­sprung till 2tyg 1