SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
via´l substantiv ~en ~er vial·entyp av ärt­växt med blommor i lång­skaftade klasar och med udd­blad som oftast är om­bildade till klängen bot.backvialgulvialkärrvialgök­ärt och lukt­ärt till­hör vialernasedan 1748sv. dial. vial, viar(e); trol. ombildn. av fornsv. viþir ’vide’; jfr vide