SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vibre´ra verb ~de ~t vibr·er·ar1röra sig snabbt och regel­bundet kring ett jämvikts­läge med mycket små fram- och åter­gående eller svängande rörelser om (del av) före­mål och annan fastare materia fys.JFRcohyponymdarracohyponymskaka 1cohyponym1skälva strängarna vibreradeluft­konditioneringen surrade och vibreradehästens näs­borrar vibreradeäv. i fråga om våg­rörelser o.d.JFRcohyponymdallra ett rum som vibrerade av sol­ljusen klagande, vibrerande tonäv. bildligt i fråga om känslor etc.vibrera av livhela hennes inre vibrerade av lyckahela landet vibrerade av politik in­för valetvibrera (av ngt)sedan 1800via ty. av lat. vibra´re ’svänga; darra’ 2försätta i vibration fys.dirigenten vibrerade takt­pinnenvibrera ngtsedan 1968Subst.:vbid1-390144vibrerande, vbid2-390144vibrering; vibration