publicerad: 2021  
kamera kameran kameror
kamer·an
substantiv
[ka´mera] el. [ka´mra]
apparat för fotografering eller filmning
kameraobjektiv; kameravinkel; kameraöga; filmkamera; målkamera; systemkamera; videokamera; webbkamera; övervakningskamera
en analog kamera; en digital kamera; kamera med själv­utlösare; ta med kameran på semestern
ofta mer el. mindre bildligt, sär­skilt i ut­tryck för att vara film­regissör resp. filmskådespelare
stå bak­om kameran; stå fram­för kameran
dolda kameran osynlig (film)kamera som registrerar människors naturliga agerande utan att de vet om detsyftet med dolda kameran är oftast att för­sätta intet ont anande människor i pinsamma situationer
belagt sedan 1841; till nylat. cam´era obscu´ra 'mörk kammare', till lat. cam´era 'valv; rum'; jfr ur­sprung till kammare, kamrat, kamrer